Elumajad

Elukvaliteet sõltub suurel määral ka elamu akustilistest tingimustest. Elamute projekteerimisel võib Akukonil olla mitmeid ülesandeid, näiteks akustika projekteerimine ning liiklusmüra, heliisolatsiooni, tehnokommunikatsioonidest tuleneva müra, struktuurimüra ja vibratsiooni kontroll.

Kontaktisikud

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

Vanemkonsultant (EST, EN, RU, UA)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni, müra- ja vibratsiooni ekspertiisid/projekteerimine

+372 5648 1431

Mario Narbekov

Mario Narbekov

Konsultant (EST, EN, RU)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni-ja müramõõtmised

+372 5681 8004

Johan Hallimäe

Johan Hallimäe

Konsultant (EST, EN)
Ruumiakustika, heliisolatsiooni- ja müramõõtmised; Ruumiakustika projekteerimine

+372 5685 6606

Elamute ehitus on mõjuval põhjusel õigusaktidega täpselt reguleeritud. Kodu rahulikkus on otseselt seotud selle mugavusega. Uuringud on leidnud, et müra kahjustab kõige halvemal juhul tervist ning parimal juhul mugavust.

Elamute puhul tuleb akustika osas arvestada arvukate probleemide ja müraallikatega: tehnokommunikatsioonid, liiklusest põhjustatud müra, struktuurimüra või vibratsioon, rääkimata korteritevahelisest heliisolatsioonist. Akustilise projekteerimise juures tuleks arvestada ka elumaja kõrval asuvate äripindade ja kauplustega, et näiteks kaupade tarned ei tekitaks korterites häiringuid. Lisaks akustilistele lahendustele ja heliisolatsioonile võib ruumidesse kanduvale mürale suurt mõju avaldada ka hoone ja ruumide paigutus.

Hoonetüübist olenemata tehakse otsustavad valikud elamus saavutatavate helitingimuste osas planeerimise faasis. Tagasiulatuvad muudatused toovad sageli kaasa kallid erilahendused või ei saavutata üldse vastuvõetavat lahendust.

Akukonil on kümnete aastate pikkune kogemus nii ühepereelamute kui ka suurte hoonekomplekside akustilise projekteerimise alal.

Meie teenuste hulka kuuluvad ka objekti monitooring ja akustilised mõõtmised, mida kasutame plaanide korrektse elluviimise tagamiseks.

Seotud teenused

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: