Akrediteeritud mõõtmised

Meie mõõtmisteenused hõlmavad ehitusobjektidel teostatavaid heliisolatsiooni, ruumiakustilisi ja müramõõtmisi. Kasutame kõikideks mõõtmisteks standardiseeritud ja riiklikult heaks kiidetud meetodeid ning kalibreeritud mõõteseadmeid. Akukon Eesti OÜ teostab akrediteeritud mõõtmisi Soome emaettevõtte Akukon Oy akrediteeringu alusel, kasutades Euroopa akrediteerimisliikmesriikide piiriülest koostööd. Akukon Oy omab akrediteeringut T229 vastavalt standardile EN ISO/IEC 17025:2017, mille on välja andnud Soome akrediteerimiskeskus FINAS.

Kontaktisikud

Johan Hallimäe

Johan Hallimäe

Konsultant (EST, EN)
Ruumiakustika, heliisolatsiooni- ja müramõõtmised; Ruumiakustika projekteerimine

+372 5685 6606

Mario Narbekov

Mario Narbekov

Konsultant (EST, EN, RU)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni-ja müramõõtmised

+372 5681 8004

Heliisolatsiooni mõõtmised

Heliisolatsiooni mõõtmiste hulka kuuluvad õhu- ja löögimüra isolatsiooni mõõtmised erinevate ruumide vahel ning fassaadi õhumüra isolatsiooni mõõtmised. Need võivad olla näiteks ehitiste kasutuselevõtmisega seotud. Mõõtmisprotokollidega tõestatakse esitatud nõuete täitmist enne või pärast ehitust olukorra kontrollimiseks. Heliisolatsiooni mõõtmistega kogutakse ka lähteandmeid renoveeritavate hoonete akustiliseks projekteerimiseks.

Ruumiakustilised mõõtmised

Teostame ruumiakustilisi mõõtmisi nii vastavalt klientide vajadustele kui ka oma akustiliste projektide toeks. Ruumi akustilisi omadusi võib iseloomustada mõõdetava järelkõlakestusega ja muude ruumiakustiliste parameetritega nagu kõne arusaadavus. Ametiasutuste antud soovitused ja nõuded sõltuvad ruumi kasutusotstarbest; näiteks kontserdisaalis peab akustika olema sobiv klassikalise muusika esitamiseks ja kuulamiseks, auditooriumides aga peab kõneleja sõnum jõudma kuulajateni selge ja arusaadavana.

Helirõhutasemete mõõtmised

Helirõhutasemete mõõtmistega selgitame välja häiriva ja äärmuslikel juhtudel ka inimese tervisele kahjuliku keskkonnamüra tasemed ehitistes ja õuealadel. Tüüpilised ehitisevälised müraallikad on sõidu- ja raudteeliiklus ning tööstusettevõtted. Lisaks kuulub meie teenuste hulka ehitise tööks vajalike tehnosüsteemide, näiteks ventilatsioonist põhjustatud müra mõõtmine. Sinna alla kuuluvad ka dušisegistid ning WC-pottidest tulenev müra.

Milleks akrediteering?

Mõõtetegevuse kvaliteedi tagamiseks korraldame personalile pidevalt mõõtmiskoolitusi, teeme seire- ja võrdlusmõõtmisi ning siseauditeid, hooldame oma mõõteseadmeid ja täiustame kasutatavaid mõõtemeetodeid. Lisaks tagavad meie tegevuse kvaliteedi kord aastas toimuvad FINAS’e auditid.

Meie mõõtmistegevus on akrediteeritud, seetõttu võime koostada juriidiliselt ja rahvusvaheliselt pädevaid mõõtmisprotokolle.

Standardid

  • Heliisolatsiooni mõõtmised: ISO 16283-1,-2,-3, ISO 140-4,-5,-7,-14 ja ISO 717-1,-2.
  • Järelkõlakestuse ja saaliakustika mõõtmised: ISO 3382-1,-2 ja ISO 354.
  • Keskkonnamüra mõõtmised: ISO 1996-1,-2, NT ACOU 056 ja Soome Keskkonnaministeeriumi määrus 1/1995.
  • Tehnosüsteemide seadmete müra mõõtmised siseruumides: EN ISO 16032, SFS-EN 12599 ja SFS 5517.
  • Eluruumide müratasemed: Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa II 2016.

Saada hinnapäring või küsi lisa!

Hinnapäring

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: