Teenused

Pakume teenuseid, mis hõlmavad kaheksat valdkonda. Oleme need nimetanud järgmiselt: esitusruumid, ehitus- ja ruumiakustika, müra, - struktuurimüra ja vibratsioon, audiovisuaalsete süsteemide projekteerimine, müra ja vibratsiooni leviku hindamine, audiolaborid, pildi- ja helistuudiod ning akrediteeritud akustiliste mõõtmiste teostamine.

Meie esmane eesmärk on kliendist lähtuvate ja töökindlate lahenduste loomine. Selleni jõudmiseks ei keskendu me ainult ühe valdkonna lahendustele, vaid võtame arvesse ka muid selle probleemiga seonduvaid valdkondi. Meie tugevus on lahenduste paindlikkus ja kokkulepitud eelarve raames kliendi vajadustega arvestamine.

Rakendusalad

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: