Akustika

Ehitus- ja ruumiakustika on tervik, mis hõlmab kogu ehitist alates selle kandetarinditest kuni valmis ruumideni. Akustilist projekteerimist vajatakse kõikides ehitistes, kus inimesed viibivad või töötavad. Akustilisest seisukohast on kõige raskem leida lahendusi väga mürarikastele või vastupidi, väga vaiksetele ruumidele.

Akustiline projekteerimine võib olla osa uusehitusest, kapitaalremondist või ruumide kasutusotstarbe muutmisest, kus näiteks vana tööstuskinnistu ehitatakse ümber büroo- või eluruumideks. Objektideks võivad olla nii ettevõtete bürooruumid, haiglad, koolid, lasteaiad kui ka eluruumid. Akustilisel projekteerimisel juhindutakse kehtivatest ehitusnormidest, seadusandlusest ja standarditest.

Kontaktisik

Gerda Kaasik

Gerda Kaasik

Vanemkonsultant (EST, EN)
Ruumiakustika ja ehitusakustika ekspertiisid/projekteerimine

+372 5684 8999

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

Vanemkonsultant (EST, EN, RU, UA)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni, müra- ja vibratsiooni ekspertiisid/projekteerimine

+372 5648 1431

Johan Hallimäe

Johan Hallimäe

Konsultant (EST, EN)
Ruumiakustika, heliisolatsiooni- ja müramõõtmised; Ruumiakustika projekteerimine

+372 5685 6606

Projekteerimist alustades analüüsime alati ehitisele või ruumile esitatavaid akustilisi nõudeid ja kohandame need ruumitüüpide järgi kasutusotstarbele vastavaks. Lisaks võtame arvesse ruumide asetust ehitises ja anname vajaduse korral soovitusi heliisolatsiooni seisukohast kriitiliste ruumide paigutamiseks.

Ehitusakustilisel projekteerimisel pöörame tähelepanu muuhulgas järgmistele asjaoludele:

  • erinevate ruumide vahelisele heliisolatsioonile;
  • fassaadi võimele isoleerida liiklusmüra;
  • ventilatsiooni ja muude tehnosüsteemide põhjustatud müra summutamisele.

Ruumiakustilise projekteerimise eesmärk on saavutada ruumis selle kasutusotstarvet toetav helikeskkond, mõjutades heli käitumist sobivate pinnamaterjalide ja akustiliste elementidega. See võib tähendada heli tõhusat summutamist või heli leviku mõjutamist ruumis.

Ruumiakustilisel projekteerimisel määratleme sobivad pinnamaterjalid ja nende vajaduse iga ruumi jaoks eraldi, vajaduse korral esitame põhimõttelised akustiliste elementide konstruktsioonid.

Meie teenuste hulka kuuluvad ka objekti järelevalve ehitamise ajal ja akustilised mõõtmised, millega tagame projekti õige teostumise. Ehitise või ruumi akustika hindamisel pöörame muu hulgas tähelepanu heliisolatsioonile, ruumiakustikale ja müratõrjele.

Esitusruumid, näiteks kontserdi- ja teatrisaalid, vajavad spetsiaalset akustilist projekteerimist.

Esita hinnapäring või küsi lisa!

Hinnapäring

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: