Struktuurimüra ja vibratsioon

Struktuurimüra ning vibratsiooni käsitlevate uuringutega ja projekteerimisega tagatakse head tingimused nii ehitistes kui ka väliskeskkonnas. Kui müra ja vibratsiooni kahjulik mõju on vähendatud, siis parandab see ka elukvaliteeti.

Kontaktisikud

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

Vanemkonsultant (EST, EN, RU, UA)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni, müra- ja vibratsiooni ekspertiisid/projekteerimine

+372 5648 1431

Ingrid Leemet

Ingrid Leemet

Vanemkonsultant (EST, EN, FI)
Keskkonnamüra

+372 5688 2633

Mykhailo Yaroshenko

Mykhailo Yaroshenko

Konsultant (UA, ENG, RU)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni-, müra- ja vibratsioonimõõtmised

+380 993 025 201

Vibratsioon ja struktuurimüra

Vibratsioon mõjutab eelkõige inimeste elamismugavust, kuid teatud juhtudel võib see olla ka konstruktsioonide kahjustusi soodustav tegur. Vibratsioon võib põhjustada ka maapinna kaudu levivat häirivat struktuurimüra. Vibratsiooni hindamisel ja mõõtmiste planeerimisel on oluline vahet teha, mis on töö eesmärk, kas peamine on hinnata inimeste tundlikkus vibratsioonile või välja selgitada vibratsiooni mõju hoone konstruktsioonidele.

Vibratsiooni keskkonnamõjude kaardistamine on vajalik uute liiklusmagistraalide või piirkondade planeerimisega seotud otsuste tegemiseks või ehitustöödega seotud mõjude hindamisega. Vibratsioon kaasneb ka laskmistegevusega raskerelvadest ja lõhkamistega.

Vibratsiooni ja struktuurimüra uuringutega tagatakse, et hoonestatud piirkonda planeeritav raudtee- või trammiliin ei kahjustaks ega piiraks maakasutust tulevikus. Samuti on võimalik välja selgitada, millistel tingimustel võib püstitada uusi ehitusobjekte raudtee- või trammiliinide vahetusse lähedusse või otse nende kohale.

Ainulaadsed oskused

Oleme välja töötanud struktuurimüra levimise arvutusmudeli, mis on võimaldanud muu hulgas teha suurte raudteeprojektide struktuurimüra prognoosivaid hinnanguid ning kavandada tõrjelahendusi juba enne raudteetunnelite ja rööbasteede ehitamist ning rongiliikluse algust.

Meie käsutuses on ka riiklike mõõtenormidega seonduvad kalibreeringud ning tähtsaimad keskkonnamüra arvutusmudelid.

Esita hinnapäring või küsi lisa!

Hinnapäring

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: