Tööstusmüra

Tööstusettevõtete müra uuritakse sageli tegevuse uuendamisel või perioodiliste mõõtmistega. Kõige tõhusam viis uue tehase või toimingu müra uurimiseks on kasutada arvutuslikku modelleerimist.

Kontaktisikud

Ingrid Leemet

Ingrid Leemet

Vanemkonsultant (EST, EN, FI)
Keskkonnamüra

+372 5688 2633

Maris Vohta

Maris Vohta

Vanemkonsultant (EST, EN)
Keskkonnamüra

+372 565 1191

Tööstusettevõtete müra uuritakse sageli tegevuse uuendamisel või perioodiliste mõõtmistega. Kõige tõhusam viis uue tehase või toimingu müra uurimiseks on kasutada arvutuslikku modelleerimist; mõõtes või hinnates rajatise mürataset lähiväljal ja arvutades müra mõju keskkonnale lähimate müratundlike objektide juures. Uue tehase osas on meie kontoril mitmekümne aasta pikkune kogemus erinevate tööstuste mitmetest osadest põhjustatud müratasemete osas, millele saame arvutuses usaldusväärselt aluseks võtta.

Arvutusliku müraanalüüsi abil saab tööstusest tuleneva müra mõjusid hinnata väga kuluefektiivselt; õiged müratõrjemeetmed saab määrata õigele müraallikale ja nende mõju saab arvutiprogrammiga hõlpsasti testida. Modelleerimisel põhinev müraennetus on kordades kuluefektiivsem kui kohapeal juhuslike müratõkete või muude paigalduste tegemine.

Samuti teostame perioodilisi mõõtmisi tööstusettevõtetele keskkonnaloa täitmiseks. Mõõtmised tehakse asutuse poolt nõutud mõõtmismeetodil nt. vastavalt ISO 1996-1:2016 ja ISO 1996-2:2017, mille jaoks on meie bürool akrediteering.

Seotud teenused

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: