Kohaliku omavalitsuse välisõhu mürakaardid

Tulenevalt atmosfääriõhu kaitse seaduses toodust on kohalikel omavalitsustel vajadus koostada välisõhu mürakaart valla territooriumil mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra osas.

Mürakaardistamine koosnes erinevatest etappidest ja töödest:

 • lähteandmete kogumine ja analüüs, müraallikate iseloom, kasutuskoormused, hoonestus, liiklusskeem, liiklussagedused jms
 • mõõtmiste planeerimine, tutvumine olukorraga, mõõtmispunktide valik jms;
 • müratasemete mõõtmised;
 • mõõtmistulemuste analüüs, protokollide koostamine;
 • käsitletavast alast ja hoonetest kolmemõõtmelise maastikumudeli koostamine;
 • liiklusmüra kaardistamine;
 • tööstusmüra kaardistamine;
 • mürakaardi seletuskiri.
 • tegevuskava koostamine, järeldused, soovitused edasiseks.

Akukon Eesti on teostanud järgmiste valdade kaardistamise:

Saue vald

 • Pindala 630 km2
 • 18 müraallikat
 • 26 erinevat mõõtmispunkti
 • 10 mürakaarti

 Järva vald

 • Pindala 1223 km2
 • 47 müraallikat
 • 66 erinevat mõõtmispunkti
 • 23 mürakaarti

Pärnu linn

 • Pindala 858 km2
 • 17 müraallikat, sh 7 tööstusmürapiirkonda ja sadam
 • 21 erinevat mõõtmispunkti
 • 6 mürakaarti

Viimsi vald

 • Pindala 73 km2
 • 8 müraallikat, sh tööstusmürapiirkond ja sadamad
 • 36 erinevat mõõtmispunkti
 • 6 mürakaarti

Saku vald

 • Pindala 170 km2
 • 7 müraallikat sh, harjutusväli ja linnak, lasketiir, jahilasketiir, krossirada
 • 23 erinevat mõõtmispunkti, mõõtmisaeg kuni 2 ööpäeva.
 • 8 mürakaarti

Väike-Maarja vald

 • Pindala 682 km2
 • 9 müraallikat
 • 60 erinevat mõõtmispunkti
 • 8 mürakaarti

Luunja vald

 • Pindala 132 km2
 • 7 müraallikat
 • 77 erinevat mõõtmispunkti
 • 10 mürakaarti

Jaga artikklit

 • Facebook
 • Twitter

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: