Audiovisuaalne projekteerimine

Objekti audiovisuaalset terviklikkust, näiteks koosolekutehnikat ja heli taasesitusvõimalusi tuleb arvestada juba ehitist projekteerides. Ruumi kasutusotstarbest lähtuv audiovisuaalne tervikprojekt teenib kasutajat palju paremini kui üksikud audiovisuaalsed tavalahendused.

Küsi lisateavet

Maris Vohta

Maris Vohta

Vanemkonsultant (EST, EN)
Keskkonnamüra

+372 565 1191

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

Vanemkonsultant (EST, EN, RU, UA)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni, müra- ja vibratsiooni ekspertiisid/projekteerimine

+372 5648 1431

Nõustame nii uusehitiste kui ka remonditavate objektide audiovisuaalse tehnika ja audiovisuaalsete süsteemide hangetes. Osaleme ka projektides, mille käigus uuendatakse olemasolevaid audiovisuaalseid süsteeme, et need teeniksid paremini ruumi praegust kasutusotstarvet.

Audiovisuaalne projekteerimine on vajalik objektidel, kus kasutatakse pilti ja/või häält kommunikatsiooniks, esituseks, esitlemiseks, koolitamiseks või otsuste langetamiseks. Niisugused ehitusobjektid on ettevõtete ja avaliku halduse bürooruumid, koosoleku- ja istungisaalid, koolid, spordiareenid ja usutegevusega seotud ruumid.

Vastutame projektides nõuete määratlemise eest, mida esitavad audiovisuaalsed süsteemid hoone seadmetele (mh ruumivajadus, elektrivarustus, kaabeldus), audiovisuaalsete süsteemide projekteerimise, hangete ja konkursside korraldamisega seotud konsulteerimise ning audiovisuaalsete töövõttude järelevalve eest.

Audiovisuaalne projekteerimine etappide kaupa

Eskiis- või eelprojekti staadiumis koostame audiovisuaalsete ruumide funktsionaalsed määratlused koostöös arendaja ja/või kasutajatega. Lisaks anname esialgsed audiovisuaalse tehnika maksumushinnangud ja algandmed, mille põhjal saab hinnata audiovisuaalse tehnika mõju ehituskuludele.

Pärast projektiotsuse langetamist, aitame määratleda piire audiovisuaalsete süsteemide projekteerimise ja muude projekteerimisvaldkondade vahel.

Objekti tegelikus projekteerimisetapis koostame audiovisuaalse tehnika projekti ja anname algandmed teistele projekteerijatele. Nende algandmete hulka kuuluvad seadmete ja kasutuskohtade ruumivajadused, energiavarustus, kaabeldus, riputused ja soojuskoormused.

Töö õnnestumise seisukohast on kõige olulisem projektide kokkusobivus muude projekteerimisvaldkondadega.

Vajaduse korral kavandame audiovisuaalsete ruumide visuaalse välimuse ja seadmed ning koordineerime audiovisuaalsete ruumide arvutimodelleerimist. Nõustame arendajat ka audiovisuaalse tehnika hangetega seonduvates küsimustes ja aitame hankekonkursse korraldada.

Lisaks osutame nõustamisteenust audiovisuaalsete terviksüsteemide hangetes. Osaleme ka liisitavate seadmete ning nende hoolduse ja korrashoiu vajaduste määratlemises.

Meie pakutav audiovisuaalsete projekteerimisteenuste valik on lai, kuid aitame meeleldi ka üksikutes valdkondades.

Projekti kavandamisel sõlmitakse alati konsultatsioonileping, milles kirjeldatakse üksikasjalikult meie ülesandeid projektis. Terviklikul audiovisuaalsel projekteerimisel peetakse alati silmas klientide vajadusi. Tegelik projektijuhtimine on arendaja/kliendi ülesanne, kuid abistame ka projektijuhtimisel ja koordineerimisel.

Standardid ja akrediteeringud

  • Sertifikaadile ISO 9001 vastav kvaliteedisüsteem Akukoni projektitöös
  • IFC 2x3 arvutimudel

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: