Esitusruumid

Esitusruumiks võib olla näiteks teater, kontserdisaal, meelelahutusareen, auditoorium või nende kombinatsioon. Esitusruumi projekt võib olla uusehitis või renoveeritav hoone. Hoone võib ehitada spetsiaalselt esinemisega seotud kasutuseks, kuid esitusruumi võib projekteerida ka näiteks kaubanduskeskusesse või büroohoonesse.

Kontaktisikud

Gerda Kaasik

Gerda Kaasik

Vanemkonsultant (EST, EN)
Ruumiakustika ja ehitusakustika ekspertiisid/projekteerimine

+372 5684 8999

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

Vanemkonsultant (EST, EN, RU, UA)
Ehitusakustika, heliisolatsiooni, müra- ja vibratsiooni ekspertiisid/projekteerimine

+372 5648 1431

Johan Hallimäe

Johan Hallimäe

Konsultant (EST, EN)
Ruumiakustika, heliisolatsiooni- ja müramõõtmised; Ruumiakustika projekteerimine

+372 5685 6606

Projekti eesmärk võib olla ka kasutusotstarbe muutmine – vana tööstushoone ümberehitamine kultuurikeskuseks. Heaks näiteks selle kohta Tallinnas on Kultuurikatla ehitamine vanasse katlamajja .

Meie tüüpiline klient on omanik/arendaja, kes soovib partneriks kogenud konsultanti esitusruumide valdkonnas. Koos arendajaga arutame läbi projekti etapid, iseärasused ja teiste spetsialistide vajaduse. Anname ka nõu, et mida on vaja silmas pidada ehitise projekteerimisel kujutava kunsti ja meelelahutuse tarbeks.

Esitusruumide projekteerimisel on kesksed elemendid ruumiakustika, esitlustehnika, ruumide funktsionaalsus ja elektroonilise meedia nõuded. Teisalt peab ka esitusruumide logistika toimima ladusalt; sellele avaldavad mõju tehnika, muusikariistade ja rekvisiitide liikumisteed, samuti ladude asukoht ja suurus.

Esinemisruumide akustika on eriteadmisi vajav teaduslik-kunstiline tervik, kus füüsika on ühendatud tajupsühholoogia ja heli esteetikaga. Kontserdisaalides ja ooperisaalides peetakse akustikat tavaliselt ruumi kõige olulisemaks tunnuseks. Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata akustiku valikule ning projekteerimise käigus ei saa ilma akustiku loata midagi ette võtta.

Meie esitusruumiteenuste hulka kuuluvad:

  • konsultatsiooniteenused kinnisvara arendamisel ja planeerimisel
  • funktsionaalne ja logistiline planeerimine
  • akustiline projekteerimine
  • esitus- ja tootmistehnika projekteerimine, hangete nõustamine ja töövõttude järelevalve
  • nõustamine teenustena hangitava komplektse esitus- ja tootmistehnika ning selle kasutus- ja hooldusteenuste valdkonnas
  • ehituslik järelevalve akustika osas

Esitussruumi projektid etappide kaupa

Meie oskused hõlmavad kõiki esitusruumiprojektide keskseid valdkondi, alates esitusruumide funktsionaalsusest kuni esitusruumi projektide spetsialistiteenuste, akustika ja esitustehnikani.

Esitusruumi projekte alustatakse projekti kavandist, milles antakse ruumide funktsionaalsed määratlused tellijaga ja/või kasutajatega ühiselt. Ühtlasi hinnatakse ligikaudselt esitustehnika maksumust ja koostatakse ruumi esialgsed akustilised nõuded.

Kui otsus projektiga edasi minemiseks on langetatud, aitame määratleda eri projekteerimisvaldkondade piire ja hoone tehnosüsteemide projekteerijate ülesandeid ning vajaduse korral ka valida projekteerijad.

Tegelik projekteerimisetapp hõlmab tüüpiliselt funktsionaalset, akustilist ja esitustehnilist projekteerimist ning projektide koordineerimist ja modelleerimist.

Esitusruumi projektides vastutame tavaliselt ka nõustamise eest esitlustehnika hangetes ning ehitusjärelevalve eest esitustehnilistes ja akustilistes küsimustes. Oleme suutlikud teostama suuri terviklahendusi, kuid meeleldi konsulteerime ka esitusruumi projekte üksikvaldkondades.

Esitustehnikat võib hankida ka teenustena, sel juhul on meie ülesanne liisitavate seadmete ning nende hoolduse ja korrashoiu vajaduste määratlemine ning nõustamine teenusepakettidega seonduvates hangetes.

Head esitusruumid teenivad nii esinejaid kui ka publikut. Kui esitustegevuse erinõudeid võetakse arvesse õigel ajal, jääb minimaalseks ka muudatuste hulk projektis. Nii realiseeritakse projekt kulusäästlikult ja eesmärgiks võetud ajakava järgides.

Standardid ja akrediteeringud

  • Standardile ISO 9001 vastav kvaliteedisüsteem Akukoni projektitöös
  • IFC 2x3 arvutimudel

Seotud teenused

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: