Filmi-, tele- ja helistuudiod

Hea akustiline projekt aitab luua piisavalt vaikseid, teisi mitte häirivaid ja akustiliselt optimeeritud, logistiliselt funktsionaalseid ja meeldivaid filmi-, tele- ja helistuudioid. Osaleme uute stuudiote ehitamisel ning oma klientide olemasolevate tootmisruumide akustilisel ja tehnilisel täiustamisel. Rakendusobjektid võivad olla näiteks helistuudiod, miksimisstuudiod, filmistuudiod, saadete edastusruumid, kodukinod ja õppestuudiod.

Kontaktisikud

Gerda Kaasik

Gerda Kaasik

+372 5684 8999

Johan Hallimäe

Johan Hallimäe

+372 5685 6606

Dmitri Tishko

Dmitri Tishko

+372 5648 1431

Pakume parimat võimalikku akustilist projekteerimist, mis on visuaalselt ühendatud läbimõeldud, isikupärase ja funktsionaalse lõpptulemusega. Meie jaoks tähendab hea akustiline projekteerimine ruume,

 • milles saavutatakse lindistuste ja kuulamiste tarbeks piisav vaikus (nt piisav heliisolatsioon, õigesti määratletud ja kontrollitud tehnosüsteemide müratasemed, arukalt paigutatud seadmeruumid);
 • mis ei häiri neis toimuva tegevusega kõrvalruume;
 • milles saab teha kvaliteetseid lindistusi vastavalt tellija vajadustele (nt akustilised instrumendid, kõne, heliefektid, ansamblid, orkestrikoosseisud);
 • mis ei muuda lindistuste helivarjundeid ja kus on neid meeldiv kuulata (hea ja ühtlane heli, piisavalt suur kuulamiskaugus, ruumi ka „produtsendi diivanile“, mitte liiga „surnud akustika“, jms).

Meie stuudiote rajamise teenused hõlmavad akustilist projekteerimist, stuudio arhitektijooniseid, sisustuse ja mööbli kavandamist, kaabelduse ja elektrivarustuse projekteerimist ning videostuudios ka mehaanika ja valgustuse projekteerimist. Vajaduse korral võtame enda peale ka objekti ehituse järelevalve.

Meie stuudiote projektid koosnevad järgmistest etappidest:

 • akustilised mõõtmised algandmete saamiseks (vastavalt vajadusele);
 • eskiiskavandid mitmes variandis (sisaldavad kõikide ruumide layout-plaane, milles on arvestatud nii akustilisi nõudeid kui ka funktsionaalsust);
 • kaabelduse ja elektrivarustuse projekteerimine lähteandmeteks elektrivõrgu projekteerijale või ehitajale;
 • projekteerimiskoosolekud koos tellija ja teiste projekteerijatega;
 • teiste projekteerijate (nt ventilatsiooni, veevarustuse ja elektrivõrgu projekteerija) nõustamine;
 • tööjooniste koostamine (põhiplaanid, lõiked, detailjoonised, akustiline töökirjeldus, pinnakattematerjalide ja värvitoonide määratlemine);
 • järelevalve objektil;
 • akustilised kontrollmõõtmised ja helisüsteemide häälestamine.

Teenuse maht sõltub alati tellija soovist ja ressurssidest. Näiteks väikese stuudioruumi ehitaja ei soovi tingimata üksikasjalikke jooniseid ega arvukaid mõõtmisi, et projekti hind püsiks mõistlikkuse piirides.

Kui tellija on aga näiteks ringhäälinguettevõte, arvutimänge tootev ettevõte või mahukat ehitusprojekti alustanud suur avalik ettevõte, on vajadused üksikasjalike projektide, järelevalve ja akustiliste mõõtmiste järele märgatavalt suuremad.

Meil on erinevate stuudiote projekteerimises üle 20 aasta kogemust. Meie spetsialistid tunnevad ka praktilist stuudiotööd ja oskavad muusikat lindistada.

Seotud teenused

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: