Rail Baltica Ülemiste ühisterminal

Tallinna Ülemistele planeeritav ühisterminali eesmärk on luua ühistranspordiliike kokku koondav transpordisõlm. Intermodaalse ühistransporditerminali ideeks on reisijate transpordiviisi vahetuse lihtsamaks ja kiiremaks muutmine, samuti linnasisese, maakonnasisese, riigisisese ja rahvusvahelise ühistranspordi sidumine ühtseks süsteemiks.

Rail Baltica ühisterminal. Zaha Hadid Architects.

Rail Baltica ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusside peatumiseks). Uue terminalihoone juurde kuuluvad kolm perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist, kui ka otse raudteealuselt linnaväljakult. Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tee vahel olema maa-alune väljak, mis pakub uue ühenduse jalakäijatele ja kergliiklusele.

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali töö koosnes mitmest etapist:

  • Lühiajalised helirõhutaseme ja vibratsiooni mõõtmised, et hinnata mööduva kaubarongi poolt põhjustatud müra ja vibratsioonitaset.
  • Pikaajalised vibratsiooni mõõtmised Ülemiste raudteejaamas, et välja selgitada reisi- ja kaubarongide poolt põhjustatud vibratsiooni- ja struktuurimüra tasemed ning hinnata neid projekteeritavas raudteeterminalis. Mõõtmistulemuste alusel pakuti välja leevendusmeetmed ja projekteerimispõhimõtted, et tagada vibratsioonitundlike alade lubatud vibratsiooni piirväärtused.
  • Liiklusmüra ja vibratsiooni arvutused ja hinnang planeeritavale olukorrale, mille käigus koostati maastikumudel, teostati arvutused ning anti edasised soovitused.
    • Liiklusmüra osas modelleeriti ja arvutati läbi erinevad olukorrad: olemasolev olukord; planeeritav olukord prognoositava liikluse ja uue lahendusega; planeeritav olukord leevendusmeetmega.
    • Raudteeliiklusest põhjustatud vibratsiooni häirivuse hinnang teostati Soome juhendmaterjali järgi, mille järgi klassifitseeriti üldiselt piirkonnad, kus raudteelt leviv vibratsioon võib tekitada häiringut.   

Jaga artikklit

  • Facebook
  • Twitter

Regioon ja keel

Vali regioon ja keel

Hetke valik: